Welkom op de pagina van de oudervereniging


De oudervereniging helpt het team met allerlei activiteiten van onze school.
Te denken valt aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, spelletjesdag etc. 
De oudervereniging vergadert een aantal keer per jaar. De vergaderdata kunt u vinden in de kalender. Voor vragen of opmerkingen, neem gerust contact op met één van de leden.
 Hieronder vindt u de taakverdeling van de oudervereniging:

 Mocht u vragen hebben over de activiteiten van de oudervereniging, kunt u zich tot de juiste persoon binnen de oudervereniging richten.

 
Naam Functie Extra taak
Martin Voorzitter
 • Onderhoud e.d.
Gemma Penningmeester
 • Inzamelen Slagerij Bouter bonnen
 • Verloting musical
 • Schoolfonds
 • Huishoudelijke inkopen (per activiteit)
Carla Secretaris  
 • Schoolfonds
 • Huishoudelijke inkopen (per activiteit)
Tamara Bestuurslid
 • Huishoudelijke inkopen (per activiteit)
 • Werving nieuwe leerlingen
Henri Bestuurslid
 • Voetbaltoernooi (bij voldoende animo)
 • Onderhoud e.d.
Sjanie Bestuurslid
 • Huishoudelijke inkopen (per activiteit)
Christina Bestuurslid
 • Verloting musical
 • Huishoudelijke inkopen (per activiteit)
 

 

Bouterbonnen

Wij sparen ook bouterbonnen van Slagerij Bouter uit Hoornaar.
Ook dit jaar hebben we weer vele bouterbonnen ontvangen. 
Lever uw bouterbonnen in!
Voor u waarschijnlijk een kleine moeite, voor de kinderen een mooi bedrag.