Welkom op de pagina van de medezeggenschapsraad


Onze school heeft, overeenkomstig de wet, een medezeggenschapsraad (MR).
Deze raad bestaat uit vier personen: twee leerkrachten en twee ouders.
De MR bespreekt zaken, die de school en/of het onderwijs betreffen en brengt zo nodig advies uit.
U kunt zaken van algemene of principiële aard, die het onderwijs van uw kind aangaan, via de MR bespreekbaar maken.


 

Leden van de MR:

Sjanie Versluis (ook GMR)
Karin Sterrenburg  
Mimi Bakker  (ook GMR)
Marieke Schouten (ook CMR)

Voor schooloverstijgende zaken is er voor de scholen in de gemeente Giessenlanden nog een cluster-medezeggenschapsraad (CMR) en voor het totale bestuursgebied een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Ook onze school is vertegenwoordigd in de GMR.