Documenten


Hier staan de documenten/protocollen van onze school.

1. Formulieren
Titel Omschrijving Gewijzigd op
aanvraag buitengewoon verlof 26-01-2019
Bijlage 1 Ouderverklaring Nederland.pdf 15-12-2017
Inschrijfformulier 15-12-2017
 
2. Beleid
Titel Omschrijving Gewijzigd op
Reglement_Landelijke_Klachtencommissie_Onderwijs.pdf 26-01-2019
klachtenregeling_O2A5.pdf 26-01-2019
Gedragscode_O2A5.pdf 26-01-2019
Meldcode_o2a5.pdf 26-01-2019
Privacy_reglement_O2A5.pdf 26-01-2019
 
3. Informatie
Titel Omschrijving Gewijzigd op
LuizenprotocolLuizenprotocol 26-01-2019
OverblijfreglementReglement voor de overblijvers 15-12-2017
 
4. Veiligheid (fysiek en soc-emot.)
Titel Omschrijving Gewijzigd op
PestprotocolPestprotocol OBS Den Beemd 26-01-2019
Medisch handelen op school 26-01-2019
 
Titel Omschrijving Gewijzigd op
Schoolgids cluster algemeen gedeelte 2018-2019 03-06-2019 11:56
Schoolgids 2018-2019 03-06-2019 11:55