Over onze school


De slogan van onze school is:
 

“Aangenaam kennis te maken”

 
Daarmee willen wij drie dingen aangeven:
 
  • het verwerven van kennis is de voornaamste doelstelling van ons onderwijs
  • dat is een plezierige bezigheid
  • wij vinden het prettig elkaar te ontmoeten

Het verwerven van kennis kan op verschillende manieren. Een belangrijke vorm is simpelweg: kennisoverdracht door de leerkracht.
Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Van elkaar leren kinderen bijvoorbeeld ook.
De ene keer gebeurt dat spelenderwijs. De andere keer omdat de leerkracht de kinderen uitdaagt om samen een oplossing voor een probleem te zoeken. Media als schooltelevisie en computers zijn weer heel andere bronnen van informatie waar de leerlingen mee om leren gaan.
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, maar dat gaat natuurlijk het best in een omgeving waarin het zich veilig voelt. Vandaar dat wij, dat niet alleen de individuele prestatie, maar ook het harmonieus samenwerken zoveel mogelijk stimuleren. Respect voor elkaar, elkaars prestaties en de wereld om ons heen zijn begrippen waarvan wij vinden, dat ze vanzelfsprekend zouden moeten zijn.
Door middel van afwisseling proberen wij het onderwijs aantrekkelijk te houden. Dit doen wij in een sfeer van orde en rust, waarin de kinderen graag leren en met plezier naar school gaan. Degenen die moeite hebben met leren worden natuurlijk extra geholpen.

Op onze openbare school is iedereen welkom. Wij kunnen ons dan ook helemaal vinden in de doelstelling van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs: “Niet apart, maar samen!” Wij leven immers in een maatschappij met vele overtuigingen op het gebied van politiek en geloof en met mensen met heel verschillende achtergrond en herkomst. Samenwerkend moeten wij die maatschappij gestalte geven en de kinderen voorbereiden op de rol die zij daar later in zullen gaan spelen.

Als echte dorpsschool kennen de leerlingen en leerkrachten elkaar. De leerlingen zijn bij ons geen “nummer”.
Dit geldt ook voor de ouders. Veel moeders en vaders zijn behulpzaam bij activiteiten binnen of buiten de school. Zo zijn wij een afspiegeling van de maatschappij in het klein.
 

De school in een notendop

Onze school is genoemd naar de polder waarin hij staat: “Den Beemd”. Al eeuwenlang wordt er les gegeven aan de Hoogbloklandse kinderen. Het staat vast dat de school al in 1594 bestond!

De school kent acht jaargroepen. Hiervan worden combinatieklassen gevormd. Ons beleid is erop gericht de groepen optimaal over de leerkrachten te verdelen. Hierdoor houden we de groepen zo klein mogelijk.