Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
Datum
Inhoud
06-09-2018
kinderboekenweek 2018
Op maandag 1 oktober starten we met ons project over de kinderboekenweek. Op woensdagavond 17 oktober kunt u van 18:30 uur tot 19:30 uur al ons werk, komen bekijken. Aansluitend aan de kijkavond is de Algemene ledenvergadering voor alle ouders. 
Graag tot ziens! 
Top


06-09-2018
Algemene Ledenvergadering 2018
Schrijf het in uw agenda: de Algemene ledenvergadering is op woensdag 17 oktober. Dit is aansluitend aan de kijkavond van ons project. Graag tot ziens! 
Top


27-08-2018
Parro
Voor de vakantie zijn wij gestart met een pilot van Parro, een handig communicatiemiddel via een app. We hebben veel enthousiaste reacties gekregen en ook de leerkrachten vinden het leuk en praktisch om mee te werken. Daarom hebben we besloten hiermee door te gaan.
Dit betekent ook dat er, naast mededelingen, foto's via de app gedeeld worden. 
De klassenpagina op de website zal hierdoor komen te vervallen. Met het oog op de privacy is het werken met Parro ook voor foto’s beter. We willen u erop attent maken dat het niet de bedoeling is dat u foto’s waar ook andere kinderen op te zien zijn publiceert op sociale media.
Top


27-08-2018
12 sept Jantje Beton
Vanaf woensdag 12 september doen we weer mee met de Jantje Betonactie. De kinderen van groep 5 t/m 8 verkopen dan de loten van Jantje Beton. Met die loten kunt u weer mooie prijzen winnen. Maar wat ook heel fijn is voor de school: de helft van de opbrengst van de loten mogen we gebruiken om buitenspeelgoed te kopen. Leuk voor het nieuwe schoolplein! 
Top