Laatste nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van onze school.                   
Datum
Inhoud
26-01-2019
Stichting Hartekind
De boom vol hartjes t.b.v. stichting Hartekind heeft €73,- opgebracht! 
Het geld is inmiddels overgemaakt naar de stichting. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Top